www.dvdlipa.sk

Zľavnené produkty

Všetky zľavnené

paypal

Ochrana súkromia 

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Predávajúci prehlasuje, že osobné údaje kupujúceho neposkytne bez súhlasu kupujúceho tretím osobám.

 

Údaje, ktoré zadávate pri platení

Pri samotných platbách je dôležité pripomenúť, ze sa už nebudete nachádzať na našej webstránke, pretože budete presmerovaný na webstránku PayPal.com - platobný formulár, kde budete môcť peňažnú transakciu uskutočniť. Vaše bankové údaje ako napr. PIN či číslo vašej kreditnej karty nám teda nebudú dostupné, vymieňať si ich budete iba s PayPal (platba pomocou kreditnej karty cez internet). Ak sa platbu podarilo úspešne zrealizovať, PayPal nás o tom bude ihneď elektronicky informovať a my budeme vedieť, že vašu objednávku môžeme začať vybavovať.Údaje o vašich nákupoch na www.DVDLipa.sk


Vaše objednávky sú zhromažďované. Je to potrebné kvôli zaistenu dodávok tovaru, vybavovaniu reklamácií a napokon slúžia i k vašej spätnej kontrole. Informácie o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretej strane.

Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Pri registrácii máte možnosť vybrať si, či chcete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom.

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.


Úvodná stránkaÚvodná stránka